MÅLSÄTTNING OCH PROFIL

Hedvigslunds förskola är en mindre förskola där alla känner alla. Vår målsättning är att varje barn, i en trygg miljö, ska ges möjlighet att utveckla sin identitet, nyfikenhet, förmåga att lyssna, berätta, leka och lära. Allt enligt förskolornas nationella Läroplan, skollagen och barnkonventionen.

Förskolans huvudman är Hedvigslundskyrkan och förskolan ligger i samma fastighet. Här finns en fullstor sporthall som ger möjlighet till rörelseglädje året om. I förskolans närhet finns grönområden och skogspartier som inbjuder till lek, rörelse och lärande.

Hedvigslunds förskola har en kristen värdegrund och tror på alla människors lika värde. Vi tror att varje människa är del av ett större sammanhang och att det finns en mening i livet med att göra det bättre för andra. Därför värdesätter vi och vill utveckla de egenskaper som är viktiga i samspelet med varandra tex. att vara respektfull, vänlig, sanningsenlig, medkännande och förlåtande. Vi uppmärksammar de kristna högtiderna och pratar om hur vi ska vara mot varandra, bland annat med hjälp av bibelberättelser. Allt detta kan sammanfattas i "Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem".