Hedvigslunds förskola

Kontakta oss

Förskola

Tel: 026-2222842

Förskolechef

Annelie Sedin

Epost : forskolechef@hedvigslundsforskola.se

Tel: 073-546 80 05

Huvudman

Ulla Waxin

Epost : ulla.waxin@gmail.com

Tel: 070-619 71 85

Klagomål

Info om synpunkter och klagomål